De voor- en nadelen van online therapie

Gepost op 28 juli 2014 door Drs. D. Schaap

Online therapie kent vele namen, maar vaak wordt hetzelfde bedoeld: psychische hulp via een online platform. Dit kan via een e-mail programma zijn, via chat sessies of met behulp van een voorgeprogrammeerd traject dat doorlopen moet worden. Al deze vormen van e-health, zoals online therapie vaak wordt genoemd, kennen bepaalde voordelen maar ook enkele nadelen. In dit blogbericht worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Voordelen van online therapie

Laagdrempeligheid

Het blijft voor veel mensen een grote stap: hulp zoeken voor psychische klachten. Het is ook niet niks om naar je huisarts te gaan en aan te geven dat je niet lekker in je vel zit. De laagdrempeligheid van online therapie is dan ook een van de grootste voordelen van deze vorm van hulpverlening. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat via online hulpverlening doelgroepen kunnen worden bereikt die normaal gesproken wellicht buiten de boot zouden vallen. Denk hierbij aan mensen met weinig vrije tijd, mensen die niet in de buurt van een stad wonen of die aan huis gebonden zijn door hun klachten of door een lichamelijk probleem. En doordat er geen direct contact is met een psycholoog is de drempel om hulp te zoeken vele malen lager geworden.

Geen wachtlijst

Bij de meeste aanbieders van online therapie bestaat er geen wachtlijst. Dit is uiteraard een groot voordeel, want op deze manier kan er snel aan de problemen gewerkt worden en kan worden voorkomen dat de problemen erger worden. Bij de reguliere hulpverlening bestaan vaak lange wachtlijsten en kan het soms maanden duren voordat men op de goede plek terecht is gekomen. Via online therapie kun je meestal al binnen enkele dagen beginnen met de behandeling. Een enorme tijdswinst dus!

Kostenbesparing

Door deze tijdswinst en door de relatief lage prijzen van online therapie is er sprake van een kostenbesparing. Omdat er over het algemeen wordt ingegrepen in een vroeg stadium van de klachten wordt voorkomen dat de cliënt een langdurig traject in moet bij de GGZ. Via online therapie kun je vaak met enkele sessies al voldoende vooruitgang boeken.

Flexibiliteit

Ten slotte is flexibiliteit een groot voordeel. De cliënt hoeft geen afspraak te maken met de psycholoog (chat sessies uitgezonderd) en kan in zijn of haar eigen tijd aan de klachten werken. Op deze manier is de hulpverlening eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar, waardoor de cliënt op ieder moment en op iedere plaats hulp kan krijgen. Hiernaast kan in geheel eigen tempo worden gewerkt en kan het gemaakte huiswerk of de tips en uitleg zo vaak terug gekeken worden als nodig.

Nadelen van online therapie

Ontbreken van non-verbale communicatie

Het meest duidelijke nadeel van online therapie is het gemis van de non-verbale communicatie, een belangrijk hulpmiddel van de psycholoog of hulpverlener. Het is echter gebleken dat de therapieprocessen tijdens online therapie in veel gevallen gelijk zijn aan die van reguliere therapie. Uit deze onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat ook bij online hulp een werkrelatie wordt opgebouwd tussen de cliënt en de psycholoog. Er zijn zelfs onderzoeken waarbij deze relatie beter werd beoordeeld bij online therapie dan bij regulier face-to-face contact.

Niet voor iedereen geschikt

Een ander nadeel van online therapie is dat deze vorm niet voor iedere geschikt is. Zo wordt het afgeraden om met ernstige psychische klachten via online hulp te worden behandeld. Denk hierbij aan psychoses, schizofrenie of aan cliënten met meervoudige problematiek. Hiernaast is online hulp ook minder geschikt voor mensen die het moeilijk vinden zich via geschreven tekst te uiten of moeite hebben met het omgaan met een computer. Deze laatste groep wordt echter steeds kleiner, waardoor online therapie voor steeds meer mensen een geschikte behandelvorm zal worden.

Drs. D. Schaap (1984) is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 is zij online psycholoog. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.