Online therapie bij depressieve klachten

Gepost op 30 juni 2015 door Drs. D. Schaap

Een dag waarop je je moe en futloos voelt, alles fout lijkt te gaan en je niet kunt wachten tot je weer naar bed kunt gaan. Herkenbaar? Iedereen heeft wel eens een dergelijke dag. Maar als deze dagen vaker voorkomen dan dagen waarop je lekker in je vel zit, kan er sprake zijn van depressieve klachten. Bij onlinetherapie.nl behandelen we onder andere mensen die last hebben van depressieve klachten. Maar hoe ziet zo’n behandeling eruit? Lees het in dit blog bericht!

Depressieve klachten

Er wordt ingeschat dat in Nederland zo’n 850.000 mensen aan een vorm van depressie lijden. Depressie is hiermee een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen, met diverse psychische en fysieke symptomen. Van een depressie is sprake als er gedurende minimaal twee weken ten minste vijf verschillende symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. Deze symptomen zijn zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken of verhinderen. De symptomen of klachten die kunnen voorkomen zijn:

 • schuldgevoelens
 • een gevoel van waardeloosheid of hopeloosheid/hulpeloosheid
 • slaapstoornissen
 • weinig energie, lusteloosheid en /of vermoeidheid
 • verminderde zin in seks
 • veel of juist weinig huilen
 • verandering in eetlust en gewicht
 • aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
 • besluiteloosheid, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid
 • terugkerende gedachten over zelfdoding of de dood in het algemeen
 • zomaar opeens paniek of angstgevoelens
 • prikkelbaarheid / snel geïrriteerd zijn
 • lichamelijke oorzaken waar geen oorzaak voor gevonden kan worden
 • verwaarlozing van sociale contacten of van het huishouden

Herken je een aantal van deze klachten? Dan kan er bij jou sprake zijn van klachten die bij een depressie horen. Lees eens verder hoe de behandeling bij online therapie voor depressie eruit ziet, wellicht spreekt het je aan!

Online behandeling depressie

Als eerste gaan we kijken in welke mate er sprake is van depressieve klachten door een stemmingsvragenlijst voor je klaar te zetten. Naar aanleiding van deze vragenlijst en je aanmelding gaan we inschatten hoeveel sessies je nodig hebt. Meestal zijn dit er 6. In een persoonlijk behandelplan lichten we deze keus en de behandeling verder toe. Nadat je akkoord bent gegaan met dit plan kan de behandeling starten.

De eerste twee sessies zijn bedoeld om je klachten verder uit te diepen en behandeldoelen op te stellen. Op deze manier weet je goed waar je aan toe bent en wat wel en niet realistisch is voor de behandeling. Vanaf de tweede sessie krijg je ook huiswerkopdrachten mee. Er zal bijvoorbeeld worden begonnen met het meegeven van een activiteitenschema. Hierin ga je bijhouden wat je zoal doet op een dag. Misschien komen we er dan achter dat je te weinig ontspannende activiteiten hebt in een week en teveel ‘moet’ van jezelf. Het kan ook zijn dat je juist te weinig activiteiten onderneemt waar je voldoening uit haalt. Hier gaan we op door van sessie 3-5.

Vanaf sessie 3 krijg je meestal ook aanvullende huiswerkopdrachten mee. Wat hier sowieso bij hoort zijn zogenaamde gedachteschema’s. Het doel van deze schema’s is achterhalen of je bepaalde automatische gedachten hebt in situaties waardoor je bijvoorbeeld een somber gevoel krijgt. Het bijkt namelijk dat onze gedachten een grote invloed hebben op ons gevoel en ook op ons gedrag. Deze schema’s gaan we samen uitpluizen en steeds verder uitbreiden. Je gaat je negatieve gedachten uitdagen en veranderen in meer positieve, helpende gedachten.

Andere huiswerkopdrachten die je kunt verwachten zijn bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek met betrekking tot alle positieve dingen die er op een dag gebeuren, maar ook gedragsexperimenten kunnen erbij horen. Na de 5 sessies gaan we kijken of je voldoende hebt aan de afgesproken 6 sessies of nog enkele sessies extra nodig hebt. Dit is altijd mogelijk in overleg met jouw psycholoog. In de laatste sessie worden de behandeldoelen nog eens terug gehaald en wordt er geëvalueerd wat je allemaal bereikt hebt in de online therapie.

Steuntje in je rug

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de klachten die je ervaart? Ben je op zoek naar handvaten om zelfstandig aan de slag te kunnen met je klachten? Heb je net dat steuntje in je rug nodig? Meld je dan eens vrijblijvend aan. De intake procedure (vragenlijsten en het behandelplan) is geheel gratis. Pas na de intake beslis je of de behandeling bij je past en of je aan de slag wilt gaan met je klachten.

Drs. D. Schaap (1984) is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 is zij online psycholoog. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.