Disclaimer

1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming informatie van onze website op welke wijze dan ook, te verspreiden.

2. Het intellectuele eigendom van de website ligt bij Onlinetherapie.nl.

3. Onlinetherapie.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Licia Internettherapie. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

4. Onlinetherapie.nl kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Onlinetherapie.nl kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Licia niet kenbaar kan zijn geweest.

5. Onlinetherapie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgprogramma’s die cliënt via de website volgt.

6. Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7. Het is Onlinetherapie.nl te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Onlinetherapie.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Onlinetherapie.nl is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.